สถานี TX.186 บ้านตลาดเก่า ระดับน้ำ 13.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R1 บ้านดอกแดง ระดับน้ำ 6.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ระดับน้ำ 0.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ระดับน้ำ 39.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ระดับน้ำ 10.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ระดับน้ำ 6.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 7  คน
ทั้งหมด :  77,438 คน
รายงานภาพจากกล้องวงจรปิด ณ.วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 17:29 น.
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัน/เวลา 14 พ.ค. 2559 19:21 น.
TX.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัน/เวลา 24 มิ.ย. 2561 17:17 น.
TX.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 24 มิ.ย. 2561 17:17 น.
TX.187 บ้านหินดาน ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัน/เวลา 24 มิ.ย. 2561 17:17 น.
TX.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 14 ก.ย. 2560 15:46 น.
TX.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 24 มิ.ย. 2561 17:17 น.
TX.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 22 ส.ค. 2560 13:05 น.