ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 4  คน
ทั้งหมด :  71,002 คน
รายงานภาพจากกล้องวงจรปิด ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 05:45 น.
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัน/เวลา 14 พ.ค. 2559 19:21 น.
TX.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัน/เวลา 11 ก.ย. 2560 02:01 น.
TX.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 16 ต.ค. 2560 11:02 น.
TX.187 บ้านหินดาน ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัน/เวลา 03 ต.ค. 2560 13:31 น.
TX.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 14 ก.ย. 2560 15:46 น.
TX.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 16 ต.ค. 2560 11:02 น.
TX.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัน/เวลา 22 ส.ค. 2560 13:05 น.