ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 10  คน
ทั้งหมด :  71,008 คน
รายงานสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 05:48 น.  
สถานีโทรมาตรวัน-เวลา ล่าสุดปริมาณน้ำฝนสะสม (มม.)ข้อมูลน้ำสถานการณ์
วันนี้เมื่อวาน2 วัน3 วันเกณฑ์เตือนภัยฝน 1 วันเกณฑ์เตือนภัยฝน 3 วันระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)ระดับเตือนภัย (ม.รทก.)ความจุลำน้ำ (%)ฝนน้ำ
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว)2018-03-19 05:45:000.00.00.00.0150.0300.01.7017.50 4.575 2.27
TX.186 บ้านตลาดเก่า2018-01-09 15:30:000.0n/an/an/a150.0300.00.7919.50 6.037 2.03
TKP-R1 บ้านดอกแดง2018-03-19 05:45:000.00.00.00.0150.0300.0n/an/a n/a n/a
TX.331 บ้านสะพานเสือ2018-03-19 05:45:000.00.00.00.0150.0300.013.125.03 14.54 4.01
TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ2018-03-19 05:45:000.00.014.014.0150.0300.0n/an/a n/a n/a
TX.187 บ้านหินดาน2017-08-21 18:30:000.0n/an/an/a150.0300.04.88n/a 10.783 n/a
TX.196 บ้านท่านา2018-03-19 05:45:000.00.50.50.5150.0300.015.115.12 18.861 1.00
TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง2018-03-19 05:45:000.00.00.00.0150.0300.0n/an/a n/a n/a
TX.332 บ้านเหล2018-03-19 05:45:000.00.00.00.0150.0300.011.530.00 16.183 n/a
TX.188A บ้านรมณีย์2018-03-19 05:45:000.00.00.00.0150.0300.013.281.49 17.632 0.50
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน