สถานี TX.186 บ้านตลาดเก่า ระดับน้ำ 13.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R1 บ้านดอกแดง ระดับน้ำ 6.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ระดับน้ำ 0.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ระดับน้ำ 39.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ระดับน้ำ 10.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ระดับน้ำ 6.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 13  คน
ทั้งหมด :  77,444 คน
รายงานสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 17:31 น.  
สถานีโทรมาตรวัน-เวลา ล่าสุดปริมาณน้ำฝนสะสม (มม.)ข้อมูลน้ำสถานการณ์
วันนี้เมื่อวาน2 วัน3 วันเกณฑ์เตือนภัยฝน 1 วันเกณฑ์เตือนภัยฝน 3 วันระดับน้ำปัจจุบัน (ม.รทก.)ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)ระดับเตือนภัย (ม.รทก.)ความจุลำน้ำ (%)ฝนน้ำ
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว)2018-06-24 17:15:000.50.00.00.0150.0300.00.500.00 4.575 n/a
TX.186 บ้านตลาดเก่า2018-06-24 17:15:0013.50.00.00.0150.0300.013.50n/a 6.037 n/a
TKP-R1 บ้านดอกแดง2018-06-24 17:30:006.50.00.00.0150.0300.06.50n/a n/a n/a
TX.331 บ้านสะพานเสือ2018-06-24 17:30:002.00.50.51.5150.0300.02.00n/a 14.54 n/a
TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ2018-06-24 17:30:000.51.05.58.0150.0300.00.50n/a n/a n/a
TX.187 บ้านหินดาน2018-06-24 17:15:006.00.00.00.5150.0300.06.00114.44 10.783 6.85
TX.196 บ้านท่านา2018-06-24 17:30:0016.01.01.01.5150.0300.016.0016.69 18.861 3.27
TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง2018-06-24 17:30:0039.00.00.00.0150.0300.039.00n/a n/a n/a
TX.332 บ้านเหล2018-06-24 17:30:006.00.00.00.0150.0300.06.00n/a 16.183 n/a
TX.188A บ้านรมณีย์2018-06-24 17:15:004.00.00.01.0150.0300.014.0014.99 17.632 5.07
สัญลักษณ์สถานการณ์
ปกติ เฝ้าระวัง เตือนภัย ขัดข้องไม่เกิน 1 ชม. ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน ขัดข้องเกิน 3 วัน