สถานี TX.186 บ้านตลาดเก่า ระดับน้ำ 13.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R1 บ้านดอกแดง ระดับน้ำ 6.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ระดับน้ำ 0.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ระดับน้ำ 39.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ระดับน้ำ 10.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ระดับน้ำ 6.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 15  คน
ทั้งหมด :  77,446 คน
สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบ