ระบบอยู่ในช่วงทดสอบและปรับแต่ง ข้อมูลยังไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 14  คน
ทั้งหมด :  69,036 คน
รายงานสรุปผลการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า
การพยากรณ์ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 07:15 น. ถึงวันที่ 02 มกราคม 2560 07:15 น.
ปริมาณน้ำฝนวันนี้ (มม.)
รหัสชื่อสถานีปริมาณน้ำฝน (มม./วัน)สถานการณ์ฝน
TKP-R1บ้านดอกแดง 0.0 ปกติ
TKP-R2โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 0.0 ปกติ
TKP-R3รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง 0.0 ปกติ
TX.185วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) 0.0 ปกติ
TX.186บ้านตลาดเก่า 0.0 ปกติ
TX.187บ้านหินดาน 0.0 ปกติ
TX.188Aบ้านรมณีย์ 0.0 ปกติ
TX.196บ้านท่านา 0.5 ปกติ
TX.331บ้านสะพานเสือ 0.0 ปกติ
TX.332บ้านเหล 0.0 ปกติ
สถานีลำน้ำระดับน้ำตรวจวัดระดับน้ำพยากรณ์
ระดับเตือนภัยย้อนหลัง 1 วันปัจจุบันพยากรณ์ล่วงหน้าระดับน้ำสูงสุดวัน-เวลาน้ำท่วมสูงสุด(ม.)ระยะเวลาช่วงเวลา
1 วัน2 วัน3 วัน
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว)คลองตะกั่วป่า4.58 1.70 1.70 -1.49 -1.36 -1.05 -1.05 2016-12-26 22:15:00 - - -
TX.186 บ้านตลาดเก่าคลองตะกั่วป่า6.04 n/a 0.79 -0.48 -0.49 -0.46 -0.46 2016-12-26 23:15:00 - - -
TX.331 บ้านสะพานเสือคลองปลายวา14.54 13.20 13.18 12.73 12.72 12.71 12.73 2016-12-24 07:15:00 - - -
TX.187 บ้านหินดานคลองตะกั่วป่า10.78 n/a 4.88 4.66 4.65 4.66 4.66 2016-12-24 07:15:00 - - -
TX.196 บ้านท่านาคลองกะปง18.86 15.40 15.40 16.05 16.02 16.00 16.05 2016-12-24 07:15:00 - - -
TX.332 บ้านเหลคลองเหล16.18 11.62 11.62 12.10 12.09 12.15 12.15 2016-12-26 23:15:00 - - -
TX.188A บ้านรมณีย์คลองรมณีย์17.63 13.48 13.48 13.40 13.39 13.37 13.40 2016-12-24 07:15:00 - - -
ปริมาณน้ำฝนสะสมคาดการณ์จาก NWP Model กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 59 12:00 น. ถึง 18 ม.ค. 61 12:00 น.
สถานีเกณฑ์เฝ้าระวังฝนสะสม (มม.)เกณฑ์เตือนภัยฝนสะสม (มม.)ปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ (มม.)
1 วัน3 วัน1 วัน3 วัน1 วัน2 วัน3 วัน
TKP-R1 บ้านดอกแดง10015020030032.4947.4954.99
TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ10015020030022.5037.5045.00
TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง10015020030022.5037.5045.00
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว)100150200300n/an/an/a
TX.186 บ้านตลาดเก่า10015020030022.5037.5052.50
TX.187 บ้านหินดาน10015020030022.5037.5045.00
TX.188A บ้านรมณีย์10015020030022.5037.5052.50
TX.196 บ้านท่านา10015020030022.5037.5045.00
TX.331 บ้านสะพานเสือ10015020030022.5037.5045.00
TX.332 บ้านเหล10015020030022.5037.5052.50