สถานี TX.186 บ้านตลาดเก่า ระดับน้ำ 13.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R1 บ้านดอกแดง ระดับน้ำ 6.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ระดับน้ำ 0.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ระดับน้ำ 39.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ระดับน้ำ 10.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ระดับน้ำ 6.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 14  คน
ทั้งหมด :  77,445 คน
รายละเอียดข้อมูลสถานีโทรมาตร
ลำดับที่สถานีละติจูดลองจิจูดการตรวจวัดลำน้ำพื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)  
1
TX.185 วัดนิกรวราราม (ย่านยาว) เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา8.86846498.348746 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองตะกั่วป่า 705.79
2
TX.186 บ้านตลาดเก่า ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา8.82923198.368708 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองตะกั่วป่า 672.46
3
TKP-R1 บ้านดอกแดง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา8.76233198.320761 ปริมาณน้ำฝน - -
4
TX.331 บ้านสะพานเสือ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา8.74869798.389237 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองปลายวา 60.15
5
TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา8.74456998.488868 ปริมาณน้ำฝน - -
6
TX.187 บ้านหินดาน ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา8.77523298.390036 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองตะกั่วป่า 615.00
7
TX.196 บ้านท่านา ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา8.70248598.409197 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองกะปง 138.50
8
TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา8.67656398.43947 ปริมาณน้ำฝน - -
9
TX.332 บ้านเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา8.77116798.438414 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองเหล 64.12
10
TX.188A บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา8.83367898.458146 ปริมาณน้ำฝน,ระดับน้ำ คลองรมณีย์ 190.51